Om oss

Företaget Sveda & Värk arbetar med sjuksköterskebemanning till offentlig och privat vård. Med Sveda & Värk har vi lösning på vårdens största problem med behov av personal.  Istället för befordran av arbetsgivaren som leder till sjukskrivningar, hög arbetsbelastning och med risk för påverkan på patientsäkerheten kan vi bemanna med kort varsel på längre och kortare uppdrag. Sveda & Värk är inte till för att ersätta ordinarie personal utan vi vill förstärka den ordinarie personalen som är grunden i vårdarbetet. Samtidigt är det vår förmåga att presentera ”rätt kandidater” som skapar värde (för båda parter).

Vad är vår nästa utveckling?

Målet är att utöka verksamheten med fler uppdrag samt anställda.

För oss är professionell konsultuthyrning en typ av rekryteringslösning som är förknippad med kvalitet, service, kund samt kandidatupplevelse. Vi månar om att våra anställda och beställare ska trivas med oss. Trivs våra anställda med oss så gör de bättre jobb som medför att våra kunder blir nöjda.

Vi som arbetar inom företaget är sjuksköterskor med mångårig erfarenhet av vården vissa med specialistutbildning andra med grundutbildning samt erfarenhet av ledarskap med en bakgrund inom vård och omsorg. Våra kandidater förs noggranna intervjuer med för att få talanger till vårt kompetensområde, som garanterar ett stort, aktivt nätverk. Detta medför en nyckelfaktor till framgång.

Vidare ställer många sig frågan varför det är bättre att hyra in personal istället för att anställa?

Det är inte alltid lätt att som chef hitta rätt medarbetare och speciellt när man har andra uppgifter som måste prioriteras. Att vända sig till bemanningsföretag är ett effektivt sätt för företag att säkra sin kompetensförsörjning. Att hyra först och sedan rekrytera för anställning som många gör idag inom näringslivet är ett bra sätt för både företaget och personen som arbetar att utvärdera varandra.