Vad söker ni?

Det är inte alltid lätt som chef att hitta rätt medarbetare och speciellt inte när man har andra uppgifter som måste prioriteras.

Vi på Sveda & Värk vill hjälpa dig att få den kompetens som du behöver. Styrkan hos oss är att vi är sjuksköterskor, vi har en förståelse och insikt i svensk sjukvård och på grund av detta har vi en större möjlighet att kunna rekrytera rätt sjuksköterskor till rätt uppdrag.  Vi vet vad vi ska leta efter för att det ska passa dig som uppdragsgivare så bra som möjligt.

Ett motto som genomsyrar vår organisation är rätt sjuksköterska på rätt plats. Vi vill att varje utfört uppdrag från vår sida ska ske med största möjliga belåtenhet från uppdragsgivarens sida.

konsult-sjukskoterska

Vill du veta mer eller har ett uppdrag som ni behöver hjälp med så kontakta oss gärna.